Zarząd Kancelarii


Arkadiusz Liczkowski jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych UMK. Ukończył studia podyplomowe w zakresie Rachunkowości Zarządczej. Usługowym prowadzeniem Ksiąg Rachunkowych zajmuje się od 1998 roku.
Wcześniej pracował w Eliza SA na stanowisku Dyrektora Zarządzającego. Spółka należała do jednego z najbardziej znanych biznesmenów w Polsce - Mirosława Karkosika i zatrudniała ok. 170 pracowników.

Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu Kancelarii Prawno-Podatkowej Focus® sp. z o.o. Kancelaria Focus zatrudnia 15 księgowych oraz prowadzi księgowość dla ok. 300 podmiotów. Jest sponsorem wielu klubów sportowych, uczestnikiem aukcji charytatywnych oraz wydarzeń kulturalnych i społecznych. 

Arkadiusz Liczkowski zajmuje się doradztwem podatkowym od 24 lat. Udziela porad prawnych z zakresu prawa podatkowego. Lata pracy na stanowisku Prezesa Zarządu pozwoliło zdobyć jemu ogromne doświadczenie i umiejętności kontaktu oparte na takich wartościach jak szacunek, zaufanie i dyskrecja. Jest zaangażowanym członkiem lokalnej społeczności starając się wnieść pomoc i wiedzę w celu zapewnienia jej integracji i rozwoju. 

Jego misją jest edukacja i wychowanie nowego pokolenia przyszłych doradców podatkowych, księgowych i osób planujących wkroczyć na drogę własnego biznesu. Chciałby, aby jak najwięcej osób mogło powiedzieć, że przyczynił się do wyboru ich właściwej ścieżki rozwoju zawodowego zgodnie z zasadami kodeksu etyki zawodowej i wpojenia tradycyjnych wartości przydatnych także w życiu prywatnym.

Arkadiusz Liczkowski wywodzi się z rodziny o bardzo dużych tradycjach ekonomicznych. Jego wujem był prof. dr hab. Jerzy Liczkowski - założyciel Wydziału Nauk Ekonomicznych UMK w Toruniu.

Prywatnie pozostaje w związku małżeńskim, ma dwie córki.

Jest członkiem Stowarzyszenia Football Club Toruń, Klubu Strzeleckiego Ziemia Chełmińska, ekspertem Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu, członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, autorem wielu publikacji i artykułów.