Zarząd Kancelarii


Prezes Zarządu jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych UMK. Ukończył studia podyplomowe w zakresie Rachunkowości Zarządczej. Usługowym prowadzeniem Ksiąg Rachunkowych zajmuje się od 1998 roku.
Wcześniej pracował w Eliza SA na stanowisku Dyrektora Zarządzającego. Spółka należała do jednego z najbardziej znanych biznesmenów w Polsce - Mirosława Karkosika i zatrudniała ok. 170 pracowników.

Prezes Zarządu zajmuje się doradztwem podatkowym od 24 lat. Udziela porad prawnych z zakresu prawa podatkowego. Lata pracy na stanowisku Prezesa Zarządu pozwoliło zdobyć jemu ogromne doświadczenie i umiejętności kontaktu oparte na takich wartościach jak szacunek, zaufanie i dyskrecja. Jest zaangażowanym członkiem lokalnej społeczności starając się wnieść pomoc i wiedzę w celu zapewnienia jej integracji i rozwoju. 

Jego misją jest edukacja i wychowanie nowego pokolenia przyszłych doradców podatkowych, księgowych i osób planujących wkroczyć na drogę własnego biznesu. Chciałby, aby jak najwięcej osób mogło powiedzieć, że przyczynił się do wyboru ich właściwej ścieżki rozwoju zawodowego zgodnie z zasadami kodeksu etyki zawodowej i wpojenia tradycyjnych wartości przydatnych także w życiu prywatnym.