Zarząd


Arkadiusz Liczkowski jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych UMK oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu w zakresie Rachunkowości Zarządczej. Usługowym prowadzeniem Ksiąg Rachunkowych zajmuje się od 1998.
Wcześniej pracował w Eliza Folie sp. z o.o. jako Dyrektor ds. Produkcji. Spółka należala do jednego z najbardziej znanych biznesmenów w Polsce - Mirosława Karkosika.

Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu Kancelarii Prawno-Podatkowej Focus sp. Z o.o. Kancelaria Focus zatrudnia 11 księgowych oraz prowadzi księpowość dla ok. 150 podmiotów. Jest sponsorem wielu klubów sportowych, uczestnikiem aukcji charytatywnych oraz wydarzeń kulturalnych.

Arkadiusz Liczkowski wywodzi się z rodziny o bardzo dużych tradycjach ekonomicznych. Jego wujem był prof. dr hab. Jerzy Liczkowski - założyciel Wydziału Nauk Ekonomicznych UMK w Toruniu.

Prywatnie pozostaje w związku małżeńskim, ma dwie córki.

Społecznie pełni funkcję Dyrektora ds. Marketingu w Football Club Toruń.

Jest członkiem Bractwa Kurkowego oraz Klubu Strzeleckiepo Ziemia Chełmińska.